Consellería de Economía Emprego e Industria

logo Galicia
Ticket Eléctrico Social 


Necesita un certificado electrónico válido para acceder a este servizo.O certificado é necesario para a presentación electrónica de solicitudes.

Pode que careza vostede de certificado ou que estea intentando acceder cun certificado revocado ou que xa non é válido. Consulte que é un certificado electrónico e cales son admitidos nesta aplicación.


Descargar o manual da aplicación