Consellería de Economía Emprego e Industria

logo Galicia
Ticket Eléctrico Social

CONSULTA DE SOLICITUDES DE TICKET ELECTRICO


RESOLUCIÓNS:      


RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN       RESOLUCIÓN DE INADMISIÓN

NIF/NIE a buscar: